Autor: Vrabi

Regulační ventil tlaku oleje – údržba

Pokud při jízdě v nízkých otáčkách začne problikávat kontrolka nízkého tlaku oleje, nesmí se toto podceňovat a co nejdříve se musí zjednat náprava, jinak hrozí zvýšené opotřebení ev. celkové zničení motoru.

V zásadě to může být způsobeno těmito příčinami:

-         závada regulačního ventilu

-         závada (opotřebení) olejového čerpadla

-         nadměrné opotřebení motoru

-         vadné čidlo tlaku oleje

-         nízká hladina olejové náplně

Jako nejpravděpodobnější příčina to bývá právě netěsnící regulační ventil.

Regulační ventil je namontován hned za olejovým čerpadlem a slouží k tomu, aby v motoru udržoval konstantní tlak oleje. Při vysokém tlaku oleje se ventil otevírá a část oleje je vracena zpět do vany.

V průběhu času se může stát ,že uzavírací pístek ventilu přestane plnit svoji funkci a zůstane trvale pootevřený, toto je způsobeno většinou usazeným karbonem.

Olejové čerpadlo pak nedokáže vyvinout dostatečný tlak a motor je špatně mazán.

Regulační ventil se nachází zepředu u spodní řemenice klikového hřídele.

Při jeho demontáži nejprve povolíme krycí zátku.

Potom vyjmeme pružinu.

 A nakonec za pomoci magnetu nebo háčku uzavírací pístek.

Celkové uspořádání ventilu vypadá takto:

1/ krycí zátka

2 /těsnící podložka

3/ pružina

4/ pístek

 

Po demontáži všech částí vyčistíme hadříkem na šroubováku důkladně vnitřek ventilového pouzdra, tak aby byl odstraněn veškerý karbon.

Poté vypereme v petroleji všechny demontované části ventilu a odstraníme veškeré usazeniny. V případě že se na pístku objeví rýhy, či stopy oxidace, musí se vyměnit za nový, a to včetně pružiny.

Pokud je povrch pístku hladký a lesklý, lze jej znovu použít.

Při zpětné montáži je nutno použít vždy novou těsnící podložku tak ,aby byla zaručena těsnost spoje.

Při montáži venku navlečeme pístek na pružinu a obojí pak zasuneme do pouzdra. Pak za současného stačování pružiny dotahujeme zátku.

Při demontáži vyteče malé množství oleje z mazacího okruhu a olejového filtru, proto je potřeba pod motor připravit menší nádobu na zachycení oleje.