Paměť závad 

Tento návod je pro paměť jednotky Multec OPEL Kadett E. Pro Opel Astra je návod zde.

 Vozy Opel s řídící jednotkou jsou vybaveny pamětí, kam se ukládají chybová hlášení řídící jednotky (ECU). Pokud ECU dostane z některého z čidel informaci, která nemůže odpovídat rozumným hodnotám, zaznamená chybový kód do paměti závad. Při tomto kroku také nastaví nouzový program a již s informacemi z tohoto čidla nepočítá. Také tuto skutečnost ohlásí rozsvícením oranžové kontrolky s obr. motoru na přístrojové desce. Tohle je velice důležité pro odstranění poruch vzniklých vadnými čidly. Pro názornost si uveďme příklad: Máme ve voze vadnou Lambda Sondu, která hlásí příliš bohatou směs, i když to není pravda.  ECU ví že jedeme z kopce se zařazeným převodovým stupněm a není stisknut plynový pedál. Otáčky motoru jsou 2,5 tis. ot. Tudíž ECU přestane vstřikovacím ventilem dodávat palivo. Jenže i když do motoru žádné palivo nejde, z Lambda Sondy ECU dostává údaj, že je příliš bohatá směs. Jenže to nemůže odpovídat reálu a tudíž ECU zapíše chybu č. 13,  rozsvítí kontrolku a přejde do nouzového režimu a dávkuje palivo podle nouzových tabulek a ne podle vadné sondy.

Takže si to shrneme, rozsvícení kontrolky za jízdy znamená zaznamenání chybového kódu v paměti závad.
Je zcela normální, že po otočením klíčku blikne kontrolka motoru a zůstane svítit. Nejedná se o hlášení poruchy, ale je to hlavně proto, aby bylo vidět, že není spálená žárovka. Po nastartování kontrolka zhasne.

 

Jelikož nám Vrabi napsal postup jak si sami můžem zavádu z paměti vyčíst, není tedy nutné hned běžet do značkového servisu a nechat tam ranec peněz za pouhou diagnostiku chyby (přečtení paměti).  

 

Diagnostika závad pomocí konektoru ALDL

Na obrázku č.1 je jedno z možných umístění diagnostického konektoru ALDL v motorovém prostoru a na obr. č 2 je rozpojený diagnostický konektor.

Po rozpojení diagnostického konektoru stačí při vypnutém zapalování vhodným předmětem (kancelářská sponka) propojit jeho příslušné dva piny (viz obr. č 3 a 4),  po zapnutí klíčku je na příslušné kontrolce nejprve vyblikáván kód 1-2 a to 3x za sebou (diagnostický režim) ,  po té je vyblikáván samotný kód chybového hlášení.

Jednotlivé piny diagnostického konektoru jsou označeny písmeny abecedy z druhé strany zástrčky (viz. obr.č 5)

 

 

Obr. 1 

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

 

 

Pro vyvolání chybových kódů ECU se propojí piny A+B a chybová hlášení jsou vyblikávána na kontrolce pro ECU na přístrojové desce.
Kódy jsou popsány níže v tabulce.

 

Pro vyvolání chybových kódů ABS se propojí piny A+K a chybová hlášení jsou vyblikávána  na kontrolce ABS na přístrojové desce.

Seznam chybových kódů ABS

číslo chyby

popis chyby

16

Přední levý elektromagnet - komunikace nebo spojení

17

Přední pravý elektromagnet - komunikace nebo spojení

18

Zadní elektromagnety - komunikace nebo spojení

19

Elektromagnety, relé okruhu

25

Vadný senzor ozubeného kolečka

37

Spínač brzdového světla

39

Senzor (ABS) - levý přední - vzduchová mezera/operace

41

Senzor (ABS) - levý přední - odpor/spojení

42

Senzor (ABS) - pravý přední - vzduchová mezera/operace

43

Senzor (ABS) - pravý přední - odpor/spojení

44

Senzor (ABS) - levý zadní - vzduchová mezera/operace

45

Senzor (ABS) - levý zadní - odpor/spojení

46

Senzor (ABS) - pravý zadní - vzduchová mezera/operace

47

Senzor (ABS) - pravý zadní - odpor/spojení

48

Napětí v soustavě - nízké/vysoké (alternátor/baterie)

55

Poškozená řídící jednotka

 

 

Download zabalených níže uvedených obrázků - kody.exe - 605kB

 

POZOR, některé modely mají konektor v motorovém prostoru, má modrou barvu a je vedle zapalovací cívky:

 
 

Může být i na druhé straně:

Vice se také můžete dozvědět na této adrese:

http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm